Wielkopolska będzie miała więcej nowych dróg

10.08.2021

Wielkopolska będzie miała więcej nowych dróg. To dzięki Rządowemu Programowi Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Na realizację programu rząd przeznaczył 290 miliardów złotych. Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy trafi do naszego województwa. Mówi wicewojewoda wielkopolska Aneta Niestrawska:

Dzięki rządowym środkom w Wielkopolsce powstały dotychczas nowoczesne drogi: S5 Żnin-Gniezno na odcinku Mielno-Gniezno, S5 Poznań-Wrocław na odcinku od Poznania do granicy województwa, obwodnica Jarocina Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna. W kolejnych latach powstaną m.in. obwodnice: Gostynia, Kalisza, Koźmina Wielkopolskiego, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa.

Piotr Łabrzycki 

FOT: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu