Wielkopolska otrzyma mniej unijnych pieniędzy

Bartosz Kirchner 29.01.2021

Samorząd województwa wielkopolskiego jest zaniepokojony wysokością środków unijnych, jakie ma otrzymać nasz region w kolejnej perspektywie finansowej. Z planów wynika, że Wielkopolska ma dostać nieco ponad 1 mld euro, a to spadek o ponad połowę w porównaniu do perspektywy 2014-2020. Wynika to m.in. z faktu, że Polska otrzyma mniej pieniędzy na realizację polityki spójności, a także z tego, że Wielkopolska jako region nie należy już do najbiedniejszych. Władze samorządu są zaniepokojone, że w przeliczeniu na mieszkańca dostaną nawet trzy razy mniej od innych. Mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak:

Wiadomo. że Wielkopolska dostanie jeszcze 387 milionów euro dla wschodniej części regionu w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Marszałek Marek Woźniak podczas konsultacji podkreślał, że choć województwo dobrze się rozwija, to jest bardzo zróżnicowane i niektóre gminy i powiaty nadal wymagają dużej pomocy, dlatego różnica w finansowaniu w porównaniu z poprzednią perspektywą jest nieakceptowalna. Zapowiedział też, że dopóki nie zapadły ostatnie ustalenia wszystko jest możliwe.

FOT: Unsplash

pieniądze pomoc środki unia unii wielkopolska