Wielkopolska warta Powstania

Bartosz Kirchner 7.12.2021

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zachęca do udziału w konkursie ‚Wielkopolska warta Powstania’. To konkurs literacki, którego celem jest przypomnienie znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla naszego regionu. Zadaniem uczestników będzie rozwinięcie myśli zawartej w tytule. Mówi Dominika Bazaniak z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Prace można przesyłać do końca grudnia na adres edukacja@wmn.poznan.pl. W każdej kategorii wiekowej wyróżnionych zostanie trzech laureatów.

FOT: UNSPLASH

konkurs Wielkopolska warta Powstania