Wolontariat do Poznania

13.09.2022

Trwa druga tura naboru w ramach konkursu „Wolontariat do Poznania” – zostały już ostatnie dni, by złożyć wniosek. Organizacje pozarządowe, instytucje pożytku publicznego i grupy nieformalne mogą zdobyć nawet 1,5 tys. zł na pomysły związane z wolontariatem. 

„Wolontariat do Poznania” to projekt, którego celem jest finansowe wsparcie organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działających na terenie stolicy Wielkopolski w obszarze wolontariatu. To także szansa na kompleksową pomoc dla tych mieszkańców miasta, którzy mają pomysł na to, jak dobrze i skutecznie pomagać innym. 

Projekt jest finansowany przez Miasto Poznań, a realizowany przez Stowarzyszenie CREO. W drugiej turze naboru wnioski o wsparcie pomysłów można składać do 16 września. Wzór wniosku i więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: centrumcreo.pl Dodatkowe informacje uzyskać można także online pod adresem: wolontariat@wolontariat.poznan.pl.

poznań wolontariat