Wyczerpują się zapasy osocza

Bartosz Kirchner 12.10.2020

Bardzo szybko wyczerpują się zapasy osocza osób, które przeszły COVID-19. Osocze tych osób pomaga zwalczać chorobę powodowaną koronawirusem. Brakuje też krwi niemal wszystkich grup, zwłaszcza 0Rh+, 0Rh-, ARh+, ARh- i BRh-. Powoduje to opóźnianie planowych zabiegów w szpitalach. – Dbamy o to, by oddawanie krwi i osocza było jak najbezpieczniejsze – zapewnia dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Krzysztof Olbromski.

Do oddania krwi mogą zgłaszać się wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji. Osocze może oddać osoba, która chorowała na COVID-19 i została uznana za zdrową, jest wieku od 18 do 60 lat i nie choruje przewlekle, nie otrzymała w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników ani – w przypadku kobiet – nie była w ciąży. Krew można oddawać w oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i oddziałach terenowych w Wielkopolsce. Ponadto jutro krwiobusy będą czekać na chętnych krwiodawców na placu Mickiewicza w Poznaniu i przy centrum handlowym Posnania.

FOT: UNSPLASH

brakuje krew osocze poznań