Zaadoptuj nieprzyjaciela Kościoła

Bartosz Kirchner 12.08.2020

Zaadoptuj nieprzyjaciela Kościoła – to inicjatywa modlitewna, która rozpoczyna się w najbliższą sobotę. Jak informują organizatorzy, jej celem jest modlitwa o nawrócenie osób niszczących Kościół.

Akcja to zachęta do codziennego odmawiania w tej intencji Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jak włączyć się do duchowej adopcji nieprzyjaciół Kościoła mówi koordynator inicjatywy na terenie Archidiecezji Poznańskiej Mariusz Starosta.


Modlitwa, którą trzeba odmówić przystępując do inicjatywy, dostępna jest w internecie oraz na plakatach promujących akcję. Duchowa adopcja nieprzyjaciół Kościoła zakończy się 24 grudnia. Jej uczestnicy wezwani są do tego, by podczas tegorocznej Pasterki przyjąć Komunię Świętą w intencji nawrócenia osoby, za którą wcześniej się modlili.

FOT: Unsplash

akcja kościół modlitwa nieprzyjaciele