Zakończyła się renowacja dwóch kościołów w Poznaniu

17.04.2020

Po wielu miesiącach prac konserwatorskich zakończyła się renowacja dwóch cennych obiektów sakralnych – kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo na Ostrowie Tumskim oraz kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w pobliżu ronda Śródka. Remont zabytków był możliwy dzięki zaangażowaniu inwestora, czyli kurii poznańskiej oraz aktywności służb konserwatorskich i wsparciu ze strony Miasta.

We wnętrzach gotyckiego kościoła na Ostrowie Tumskim przeprowadzono konserwację polichromii, dekorujących ściany kościoła oraz renowację witraży. Nieznacznie obniżono poziom posadzki i wykonano nową – w kolorze ceglanym, z kwadratowych płytek, nawiązujących kształtem i materiałem do tych odnalezionych w trakcie badań archeologicznych. 

Swój pierwotny koloryt odzyskały neogotyckie wrota zamykające wejście na chór oraz wnękę w zachodniej ścianie kościoła. Wykonano również konserwację drzwi wejściowych. W północno – wschodniej części kościoła odsłonięto nowożytną kryptę, którą poddano zabiegom konserwatorskim oraz wzmocniono jej konstrukcję. 

Kompleksowe prace konserwatorskie przeprowadzono również w późnoromańskim kościele pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami. W bezpośrednim otoczeniu świątyni pojawiły się  nowe ciągi piesze i zieleń.

– Wszelkie prace ziemne wokół kościoła poprzedzone były pracami archeologicznymi. W trakcie badań natrafiono na 70 grobów. To relikty cmentarza przykościelnego funkcjonującego od XII w. do I poł. XIX w. Poniżej posadzki obiektu znaleziono pochówki w podziemiach oraz relikty wcześniejszej budowli – prezbiterium czy nawy głównej – wylicza  Joanna Bielawska-Pałczyńska. 

Konserwacji poddano elewację, zachodni portal romański oraz rzeźbę św. Jana. Wzmocniono konstrukcję kościoła. Naprawiono miejscami bardzo silnie spękane sklepienia. Przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie drewnianej więźby dachowej, pochodzącej z XV i XVI w. (poprzedzone badaniami konserwatorskimi, wykonanymi ze środków Miejskiego Konserwatora Zabytków). W elewacji frontowej odsłonięto romańskie otwory okienne, które zostały przeszklone na wzór średniowiecznego szklenia. We wnętrzu kościoła wyeksponowano fragment późnogotyckiego wejścia oraz część historycznej posadzki.

Witraże autorstwa Stanisława Powalisza zostały poddane zabiegom renowacyjnym. Prace konserwatorskie dotyczące polichromii były częściowo dofinansowane z budżetu miasta Poznania w postaci dotacji konserwatorskich. 

Źródło/FOT: Miasto Poznań

kościół Ostrów Tumski poznań renowacja śródka