Zarząd powiatu poznańskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok

Bartosz Kirchner 12.06.2020


Radni stwierdzili, że poprzedni rok był bardzo dobry dla samorządów, co widać także na przykładzie powiatu poznańskiego. Radni Prawa i Sprawiedliwości zwracali uwagę, że choć wykonanie budżetu jest na bardzo dobrym poziomie, to mają co do niego wątpliwości. Mówi przewodniczący klubu radnych PiS Filip Żelazny:


Za działanie niepotrzebne i polityczne radny PiS uznał przekazanie przez powiat 50 tysięcy złotych na Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku po obniżeniu tej instytucji dotacji przez Ministerstwo Kultury. Do tego zarzutu radnego Żelaznego odniósł się starosta poznański Jan Grabkowski:


Dochody powiatu poznańskiego w zeszłym roku wyniosły ponad 393 miliony złotych, a wydatki 2 miliony więcej. 114 milionów wydano na zarządzanie drogami i komunikację, prawie 100 milionów na oświatę, a 65 milionów na ochronę zdrowia.

FOT: Powiat Poznański

absolutorium powiat poznański