Zarząd Powiatu Poznańskiego otrzymał absolutorium

Adrian Wojtasz 17.06.2021

Zarząd Powiatu Poznańskiego otrzymał absolutorium w związku z wykonaniem budżetu za 2020 rok. Dochody powiatu za ubiegły rok wyniosły ponad 404 miliony złotych, a wydatki ok. 400 milionów złotych. Pierwsze miejsce pod względem wydatków zajęło zarządzanie drogami. Mówił starosta poznański Jan Grabkowski:

W drugiej kolejności w ubiegłym roku powiat wydał najwięcej na edukację. Dużą część kwoty przeznaczonej na ochronę zabytków przekazano na ratowanie barokowego zespołu klasztornego franciszkanów w Poznaniu. W sprawozdaniu zaznaczono, że w związku z epidemią pojawiło się wiele niezaplanowanych kosztów w zakresie bezpieczeństwa.

Zdjęcie: Powiat Poznański Facebook

absolutorium powiat poznański