ZKZL w Poznaniu: 36 mln zł z emisji obligacji

Bartosz Kirchner 15.04.2021

36 milionów złotych zyskał Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Dodatkowe pieniądze pochodzą z pierwszej z zaplanowanych emisji obligacji. Łącznie ZKZL planuje wyemitować papiery wartościowe na łączną sumę ponad 100 mln zł. Pierwsza transza pozwoli na sfinansowanie najważniejszych inwestycji budowlanych, mówi Łukasz Kubiak, rzecznik ZKZL w Poznaniu:

Z pozyskanych środków spółka wykona również modernizacje i termomodernizacje budynków mieszkalnych należących do Miasta, jak również modernizację placówek NZOZ. Emisja obligacji to kolejna z form pozyskiwania pieniędzy przez ZKZL. Wcześniej Zarząd szukał pomocy finansowej między innymi przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

FOT: UNSPLASH

inwestycje miliony obligacje poznań zkzl