Działamy dla lepszej Polski

Na antenie: w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 6:30

Projekt pod nazwą „Działamy dla lepszej Polski” – cykl radiowych audycji informacyjno-edukacyjnych realizowany przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy i internautów rozgłośni lokalnych z poszczególnych województw o zadaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

„Cykl radiowych audycji edukacyjnych „Działamy dla lepszej Polski”  jest finansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Odcinek 1:

29.09.2023

Odcinek 2:

2.10.2023

Odcinek 3:

4.10.2023

Audycja 4:

6.10.2023

Audycja 5:

9.10.2023

Odcinek 6:

11.10.2023

Odcinek 7:

13.10.2023

Odcinek 8:

16.10.2023

Odcinek 9:

18.10.2023

Odcinek 10:

20.10.2023

Odcinek 11

23.10.2023

Odcinek 12

25.10.2023

Odcinek 13:

27.10.2023

Odcinek 14:

30.10.2023

Odcinek 15:

01.11.2023

Odcinek 16:

3.11.2023

Odcinek 17:

6.11.2023

Odcinek 18:

8.11.2023

Odcinek 19:

10.11.2023

Odcinek 20:

13.11.2023

Odcinek 21:

15.11.2023

Odcinek 22:

17.11.2023

Odcinek 23:

20.11.2023

Odcinek 24:

22.11.2023

Odcinek 25

24.11.2023

Odcinek 26:

27.11.2023

Odcinek 27:

29.11.2023

Odcinek 28:

1.12.2023

Odcinek 29:

4.12.2023

Odcinek 30:

6.12.2023