Ks. Wojciech Nowicki

Redaktor naczelny

E-mail: nowicki@swietywojciech.pl

Urodził się 3 grudnia 1984 roku w Poznaniu.

Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Po zdaniu matury w 2003 roku rozpoczął studia dziennikarskie na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych (obecnie: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) UAM, które ukończył w 2008 roku, uzyskując tytuł magistra politologii.

Tego samego roku rozpoczął formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i studia na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, które ukończył z tytułem magistra teologii w 2014 roku. 22 maja 2014 roku otrzymał święcenia kapłańskie w poznańskiej katedrze.

Arcybiskup Stanisław Gądecki mianował go w 2015 roku redaktorem, a w 2016 roku redaktorem naczelnym Radia Emaus.

Jest również duszpasterzem dziennikarzy w archidiecezji poznańskiej oraz asystentem kościelnym programów katolickich w poznańskim oddziale Telewizji Polskiej. Mieszka przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach, gdzie pomaga w duszpasterstwie. Należy też do grona celebransów sprawujących liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Interesuje się kinematografią i fotografią. Jest pasjonatem myśli i osoby Benedykta XVI.