W Poznaniu bez meldunku

Nawet sto tysięcy osób może mieszkać w Poznaniu bez meldunku.
21.06.2022
W Poznaniu bez meldunku