Choroby zawodowe w Wielkopolsce

9.05.2022

W 2021 roku w Wielkopolsce stwierdzono ponad 220 przypadków chorób zawodowych. Najczęściej stwierdzanymi chorobami, podobnie jak w latach ubiegłych, były przewlekłe choroby narządu głosu. Mówi Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu:

W tym roku w Wielkopolsce stwierdzono już 39 przypadków choroby zawodowej.

FOT: Unsplash

choroba sanepid wielkopolska zawodowa