Nowa dyrektor poznańskiego sanepidu

22.02.2021

Anna Pawłowska została dziś powołana na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Będzie ona jednocześnie pełnić funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Anna Pawłowska ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 1995 r., związana jest z Państwową Inspekcją Sanitarną. W roku 2017 uzyskała tytuł specjalisty epidemiologa. Ostatnio zajmowała stanowisko Kierownika Oddziału Epidemiologii w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

W ubiegłym tygodniu z funkcji dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu zrezygnował Witold Draber. Powodem takiej decyzji był brak zgody na łączenie funkcji dyrektora placówki i pełnienia posługi lekarskiej. Zgody na to nie wydała wojewódzka inspektor sanitarna Jadwiga Kuczma-Napierała. Witold Draber był dyrektorem powiatowego sanepidu przez 8 lat. Od 20 lat jest diabetologiem.

FOT: Unsplash

anna pawłowska nowa dyrektor poznański sanepid sanepid