ZASŁUŻENI DLA POZNANIA I LWOWA

Historia Kresów ze szczególnym  naciskiem na związki Poznania i Lwowa .Krótki opis różnicy w rozwoju miast pod różnymi zaborcami , co umożliwiło rozwój kulturalny i naukowy Lwowa( Uniwersytet Jana Kazimierza, Politechnika, ze słynną na cały świat szkołą matematyczną. Działały biblioteki, muzea i wydawnictwa, z Zakładem im. Ossolińskich na czele), podczas gdy w Poznaniu , po […]